Köpvillkor

Köpevillkor – Privatkonsumenter
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Alla priser är inklusive moms 25%.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att "tights for all" lider ekonomisk skada, polisanmäls. Tights for all friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i tights for alls sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. 

Faktura (Endast inom Sverige): Avgift för att betala mot faktura f.n 20 SEK, fakturan medföljer försändelsen.
För att få kredit krävs att du uppger ditt personnummer.
Tights for all gör en kreditupplysning på samtliga kunder som vill handla mot faktura.
Tights for all har rätt att neka kund att betala mot faktura.

Förskottsbetalning (Endast inom Sverige): Du kan också betala i förskott utan kostnad till vårt Bankgiro 489-3566.
Varorna skickas när vi mottagit betalning.

Paypal: Vi kan nu erbjuda PayPal för säker betalning över Internet.
PayPal har erbjudit sin betallösning på Internet sedan 1998 och är i dag representerat i över 100 länder.

Payson: Payson samarbetar med Visa, MasterCard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Fast frakt köpta varor
För leveranser inom Sverige 39 SEK. 
Spårbart kan väljas men kostar då 53 SEK och man måste ange mobil nummret och emailadress för avisering.
Frakt till övriga EU länder 89 SEK och utanför 170 SEK. Spårbart 170 SEK.

Tights for all reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Tights for all att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

 

Betalningsvillkor

Vid fakturabetalning gäller 10 dagar från det att varan mottas.

Betalningspåminnelser debiteras med påminnelseavgift enligt lag med 50 SEK. Om betalning inte sker inom 8 dagar efter att en påminnelse gått ut skickar vi ett kravbrev som debiteras 160 SEK. Sker inte betalning inom 10 dagar skickar vi ärendet till kronofogdemyndigheten för betalningsföreläggande. 

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 15.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. 

Internationella beställningar kan ta 10-14 dagar beroende på destination.

Leverans sker per post. Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Tights for alls köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Tights for all per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Tights for alls egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Tights for all ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Tights for all bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Tights for alls reklamationsavdelning på telefon 0738-363018, via e-post kundtjanst@tightsforall.se eller via Tights for alls hemsida www.tightsforall.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen.  

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Tights for all har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. Tights for all förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.  

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd eller öppnad. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Tights for all. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Tights for all kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Transportskadat gods
Om en vara från Tights for all skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Tights for alls kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Tights for all befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Tights for all förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Tights for all rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Tights for all skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Obehöriga köp 
Alla försök till kortbedrägerier polisanmäls